Svet je radikalno transformisan digitalnom tehnologijom
Danas se svet radikalno transformiše digitalnim tehnologijama. Tablete, pametni telefoni i uređaji sa omogućenim internetom transformišu živote ljudi i način na koji komuniciraju. Medicina je industrija bogata informacijama. Brži i veći protok informacija u okviru digitalne zdravstvene infrastrukture, izgrađen elektronskim zdravstvenim kartama, koristi i obuhvata digitalni progres i može transformisati kako se briga isporučuje i nadoknađuje. Sa EHR-om, informacije će postati dostupne bilo gdje, kad god.