Kičevska 13a, Vračar, Beograd Pon - Pet 12:00-20:00h Sub 09:00-13:00h +381 11 40 36 099 | 00-24h | +381 62 399 888

Previjanje rana

DEKUBITUS
Dekubitus, hronična rana izazvana pritiskom , oštećenje tkiva koje je posledica predugog položaja tela u jednoj poziciji (produženi pritisak). Obično je to pritisak samog tela na podlogu, ali i bilo kakav drugi produženi pritisak može dovesti do dekubitusa. Ovakvo oštećenje nije vezano samo za ležanje jer se javlja i kod sedenja.
dekubitus
Osobe koje nisu sposobne da spreče neprekidni pritisak čvrste podloge na tkiva, stalno su pod povećanim rizikom da dobiju dekubitus. To se dešava kod pacijenata koji su u odmakloj životnoj dobi, kod osoba sa neurološkim problemima i kod onih koji su zbog akutne bolesti primljeni u bolnicu. Ovakve osobe ne mogu sebe da štite od pojave dekubitusa bilo zbog toga što same ne mogu da menjaju položaj tela ili zato što neredovno i napravilno primaju tuđu pomoć koja im je neophodna za obavljanje određenih pokreta ili promenu položaja tela.

LEČENJE
Lečenje dekubitusa je veoma složen i dug proces koji zahteva multidisciplinaran pristup, i angažovanje lekara različitih specijalnosti: dermatologa, hirurga, interniste (kardiologa endokrinologa), urologa, neurologa, fizijatra, srednje-medicinskog kadra i pomoćnog medicinsko osoblja.

Posebno važnu ulogu u lečenju obolelih od dekubitusa ima medicinska sestra, koja bolesniku pruža svu potrebnu negu, i ujedno sprovodi sve mere prevencije. Zato lečenje dekubitusa spada među najskuplja lečenja u medicini, i jedno je od dugotrajnijih. Lečenje dekubita može biti konzervativno i hirurško.

HIRURŠKO LEČENJE
Često lečenje dekubitusa zahteva izuzetno stručnu i profesionalnu negu koju sprovodi isključivo hirurg.

SKIDANJE KONACA
Nakon hirurških intervencija.